Modbus: El llenguatge universal de l’automatització industrial

Modbus és un protocol de comunicació que actua com un llenguatge universal en l’automatització industrial.

És com un traductor que permet a diferents dispositius electrònics entendre’s entre ells.

Aquesta capacitat de traducció és crucial en un entorn industrial, on hi ha una gran varietat de dispositius que necessiten comunicar-se entre ells per a funcionar de manera eficient.

Però, què és exactament Modbus?

És un protocol de comunicació obert, utilitzat per a transmetre informació a través de xarxes en sèrie entre dispositius electrònics.

En aquesta xarxa, hi ha un dispositiu que demana la informació, anomenat mestre Modbus, i els dispositius que subministren la informació, anomenats esclaus Modbus.

La popularitat de Modbus en la indústria de l’automatització es deu a la seva simplicitat i fiabilitat.

A més, com que és un protocol obert, pot ser utilitzat per una àmplia varietat de dispositius, independentment del fabricant.

Això fa que Modbus sigui una eina molt versàtil per a la comunicació entre dispositius en un entorn industrial.

El naixement del Modbus: Un pas endavant en la comunicació industrial

Modbus va ser creat per Modicon, ara Schneider Electric, a finals dels anys 70.

En aquella època, la indústria de l’automatització estava encara en la seva infància, i la necessitat d’un protocol de comunicació estàndard es va fer evident.

Modbus va ser la resposta a aquesta necessitat.

Des de la seva creació, Modbus ha evolucionat per a adaptar-se a les necessitats canviants de la indústria.

Per exemple, amb l’aparició de l’Ethernet, es va crear una versió de Modbus per a aquesta tecnologia, coneguda com Modbus TCP.

Aquesta adaptabilitat ha estat clau per a la supervivència i l’èxit de Modbus en la indústria de l’automatització.

Avui dia, Modbus continua sent el protocol de comunicació més utilitzat en l’automatització industrial.

Això és un testimoni de la seva eficàcia i fiabilitat, així com de la seva capacitat per a adaptar-se a les necessitats canviants de la indústria.

L’ús de Modbus: Una eina versàtil per a la indústria

Modbus s’utilitza en una àmplia varietat d’indústries, des de la manufactura fins a l’energia, passant per entitats de subministrament d’aigua i empreses de tractament de residus.

Aquesta àmplia aplicació es deu a la seva versatilitat i fiabilitat, així com a la seva capacitat per a comunicar-se amb una àmplia varietat de dispositius.

En un entorn industrial, Modbus s’utilitza per a transmetre senyals dels dispositius d’instrumentació i control a un controlador principal o a un sistema de recollida de dades (SCADA).

Aquesta comunicació permet als operadors monitoritzar i controlar els processos de producció de manera eficient.

A més, Modbus també s’utilitza en la domòtica, on permet als dispositius domèstics comunicar-se entre ells.

Això permet als usuaris controlar els seus dispositius domèstics de manera remota, augmentant així la comoditat i l’eficiència energètica.

Què és MODBUS
Exemple de l'arquitectura de Modbus

Les diferents versions de Modbus: Adaptant-se a les necessitats de la indústria

Modbus té diferents versions per a adaptar-se a les necessitats específiques dels sistemes d’automatització industrial en les empreses.

Aquestes versions inclouen

  • Modbus RTU. 
  • Modbus ASCII.
  • Modbus TCP.

Modbus RTU és una versió de Modbus que utilitza una codificació binària per a transmetre dades.

Aquesta versió és més eficient que el Modbus ASCII, que utilitza una codificació ASCII per a transmetre dades.

No obstant això, Modbus ASCII és més fàcil de llegir i depurar que Modbus RTU.

Per la seva banda, Modbus TCP,  és una versió de Modbus que utilitza TCP/IP per a transmetre dades.

Aquesta versió és ideal per a xarxes Ethernet, ja que permet la comunicació entre dispositius a través d’aquesta tecnologia.

Com connectar una xarxa Modbus 

Modbus pot semblar una tasca intimidant, però amb una mica de coneixement i preparació, es pot fer de manera eficient.

El primer pas és determinar quins dispositius es connectaran a la xarxa.

Aquests poden incloure controladors lògics programables (PLC), dispositius d’instrumentació i control, i altres dispositius electrònics.

Un cop s’han identificat els dispositius, el següent pas és establir la connexió física.

Això pot implicar la instal·lació de cables i connectors, així com la configuració dels paràmetres de comunicació en cada dispositiu.

Finalment, cal configurar el mestre Modbus i els esclaus Modbus.

Això implica establir les adreces dels esclaus, així com els registres que es llegiran o escriuran.

Un cop s’ha completat aquesta configuració, la xarxa Modbus estarà llesta per a ser utilitzada.

Els beneficis de Modbus: Una eina valuosa per a l’automatització

Modbus té molts beneficis que el fan una eina valuosa per a l’automatització.

Un dels principals beneficis és la seva simplicitat. Modbus utilitza una estructura de dades simple que facilita la seva implementació i ús.

Un altre gran benefici és la seva fiabilitat. Modbus utilitza una comprovació de paritat per a detectar errors en la transmissió de dades, assegurant així la integritat de les dades.

Finalment, Modbus és un protocol obert, el que significa que pot ser utilitzat per una àmplia varietat de dispositius, independentment del fabricant.

Això fa que Modbus sigui una eina molt versàtil per a la comunicació entre dispositius en un entorn industrial.

Les limitacions del Modbus: Un mirall de la seva època

Tot i que Modbus és un protocol de comunicació molt útil, també té les seves limitacions.

Per exemple, Modbus RTU té un ús limitat com a bus de dispositius i té capacitats de diagnòstic limitades per a les aplicacions dels dispositius.

D’altra banda, Modbus TCP va ser dissenyat a finals dels anys 70 per a comunicar-se amb els PLC, de manera que el nombre de tipus de dades es limita a les que es comprenien en aquell moment pels autòmats.

Aquestes limitacions, tot i que poden ser un desavantatge en algunes situacions, són també un reflex de l’època en què va ser creat Modbus.

A més, la comunitat de desenvolupadors ha treballat durant anys per a superar aquestes limitacions i adaptar Modbus a les necessitats modernes.

Conclusions

Modbus és una eina essencial en la indústria de l’automatització. Des de la seva creació a finals dels anys 70, ha estat una part integral de la comunicació entre dispositius electrònics automatitzats.

Tot i que té les seves limitacions, els seus beneficis superen amb escreix aquestes limitacions, fent de Modbus una eina valuosa per a qualsevol operació industrial.

En aquest article, hem explorat la història de Modbus, la seva aplicació en la indústria moderna i com connectar una xarxa Modbus.

Esperem que aquesta informació t’ajudi a comprendre millor aquest protocol de comunicació tan important i a utilitzar-lo de manera més eficient en les teves operacions