Col·laboració
Universitat i Empresa

L’ASSCII conjuntament amb la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ofereixen als subscriptors de l’associació el servei de selecció d’alumnes amb excel·lència acadèmica per dur a terme projectes en les seves empreses, dins del marc de col·laboració Universitat i Empresa per a projectes finals de carrera.

Les sinergies entre l’Associació i la Universitat faciliten a l’empresa, tant la selecció de les persones adequades al projecte, com la monitorització del mateix i la garantia de resultats.

L’opció de treballar en aquest marc de col·laboració aporta a l’empresa,  l’assessorament d’experts de l’Associació i de la Universitat, a més de la garantia de resultats i un cost de desenvolupament del projecte àmpliament inferior a altres vies.

Quins són els beneficis de la col·laboració Universitat i Empresa?

Els avantatges que produeix el desenvolupament de treballs col·laboratius entre el món empresarial i l’universitari, se centren per norma general en diversos factors a ressenyar:

  • Transferència de coneixement: La col·laboració Universitat i  Empresa genera beneficis mutus que permeten orientar la recerca a les demandes del mercat, trobant solucions tecnològiques a les necessitats reals de la societat.
  • Innovació tecnològica: La connexió Universitat i Empresa contribueix al desenvolupament constant de projectes d’innovació entorn de tecnologies disruptives.
  • Formació especialitzada: El coneixement de les estratègies empresarials permet que les universitats adaptin la seva formació a l’ocupació demandada.

Avui més que mai la relació Universitat i Empresa es planteja com a imprescindible per a aconseguir el desenvolupament de la indústria catalana.

Ambdues han de treballar unides cap a un objectiu comú: el desenvolupament i el progrés de la societat.

A l´ASSCII tenim molt clar que hem de fer d’enllaç entre Universitat i Empresa per a millorar l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

El nostre objectiu és fer de pont per a transferir el coneixement i la tecnologia que es desenvolupa en la Universitat cap a l’empresa i per tant aconseguir que el sector públic i privat puguin anar de la mà.

Des de l´ASSCII , fomentem i promovem les relacions de la Universitat Politècnica de Catalunya amb les entitats públiques i privades en qualsevol matèria d’interès mutu, prestant especial atenció a les relacions Universitat i Empresa, que permeten potenciar les activitats de recerca de la Universitat així com la transferència de coneixement i tecnologia a fi d’aconseguir la materialització de la innovació

Col·laboració Universitat i Empresa

Entitats Col·laboradores

Vols saber més?
Posa't en contacte!