Col·laboració
Universitat \ Empresa

L’ASSCII conjuntament amb la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), ofereixen als subscriptors de l’associació el servei de selecció d’alumnes amb excel·lència acadèmica per dur a terme projectes en les seves empreses, dins del marc de col·laboració Universitat empresa per a projectes finals de carrera,

Les sinergies entre l’Associació i la Universitat faciliten a l’empresa, tant la selecció de les persones adequades al projecte, com la monitorització del mateix i la garantia de resultats.

L’opció de treballar en aquest marc de col·laboració aporta a l’empresa, a més de l’assessorament d’experts de l’Associació i de la Universitat i la garantia de resultats un cost de desenvolupament del projecte àmpliament inferior a altres vies.

Entitats Col·laboradores

Preinscripció