Per què Java és una eina imprescindible en la indústria

En l’actualitat, el llenguatge de programació Java és un dels més utilitzats en el món de la programació informàtica.

Desenvolupat per Sun Microsystems, ara propietat d’Oracle Corporation, Java ha demostrat ser una eina imprescindible per a la indústria.

En aquest article, analitzarem les característiques de Java, la seva aplicació industrial i altres aspectes rellevants.

Què significa Java?

Java és un llenguatge de programació objecte, de tipus general i orientat a objectes.

Es va desenvolupar originalment per a dispositius electrònics, com ara televisors, però amb el temps es va convertir en un llenguatge de programació ampliament utilitzat per a l’elaboració de diferents tipus de programes.

Qui va crear Java?

Java va ser desenvolupat per James Gosling, Mike Sheridan i Patrick Naughton, mentre treballaven a Sun Microsystems. El primer llançament oficial de Java va ser l’any 1995.

Quines són les aplicacions industrials de Java?

Java té una gran quantitat d’aplicacions industrials.

Algunes de les aplicacions més comunes inclouen la programació de sistemes de gestió empresarial, la creació d’aplicacions per a la indústria financera, la programació de jocs, la creació d’aplicacions per a la indústria de la salut i la creació d’aplicacions per a la indústria de les telecomunicacions.

Per exemple, moltes empreses utilitzen Java per desenvolupar aplicacions d’escriptori per a sistemes de gestió empresarial com ara Oracle, SAP i Salesforce.

Això és gràcies a la seguretat i portabilitat de Java, que permet als desenvolupadors crear aplicacions que poden ser utilitzades en qualsevol plataforma, independentment del sistema operatiu o de l’arquitectura de la màquina.

A la indústria financera, Java s’utilitza per crear aplicacions que gestionen transaccions financeres i dades sensibles.

Això inclou aplicacions per a la gestió de fons d’inversió, plataformes de trading en línia i aplicacions de banca en línia.

Per a la indústria de la salut, Java s’utilitza per a la creació d’aplicacions que gestionen dades del pacient i registres mèdics.

També s’utilitza per a la programació de dispositius mèdics i aplicacions que ajuden als professionals de la salut a millorar els seus diagnòstics i tractaments.

Finalment, en la indústria de les telecomunicacions, Java s’utilitza per a la programació de sistemes de gestió de xarxes i per a la creació d’aplicacions mòbils i d’altres aplicacions relacionades amb les comunicacions.

En resum, Java és un llenguatge de programació ampliament utilitzat en moltes indústries diferents, gràcies a les seves característiques com ara la seguretat, portabilitat i la capacitat multi-thread.

Com funciona Java?

Java és un llenguatge de programació que es basa en l’ús de classes i objectes. Una classe és una plantilla que es fa servir per crear objectes, mentre que un objecte és una instància d’una classe.

Els objectes tenen una sèrie de propietats que són conegudes com a atributs i també poden executar una sèrie de funcions que s’anomenen mètodes.

Això es coneix com a programació orientada a objectes i és una característica fonamental de Java.

Java és un llenguatge interpretat, el que significa que el codi font s’interpreta en temps d’execució en lloc de ser compilat abans d’executar-se. 

El codi font en Java es compila en bytecode, que és un format binari que pot ser executat per la màquina virtual de Java (JVM).

La JVM és un programa que s’executa en una plataforma específica i interpreta el bytecode per produir el comportament desitjat.

Això significa que el mateix codi font en Java pot ser executat en diferents plataformes, com ara Windows, Mac i Linux, sempre que hi hagi una JVM disponible per a cada plataforma.

Java també té un gran nombre de llibreries i eines que són útils per a la programació.

Això inclou les biblioteques de classes estàndard de Java, que proporcionen funcions bàsiques com ara entrada/sortida, manipulació de cadenes, accés a xarxes i seguretat.

El llenguatge Java també té una sintaxi simple i fàcil de llegir i escriure, que el fa una opció popular per als desenvolupadors.

A més, Java té suport per a la programació orientada a objectes, el que significa que els programes estan organitzats al voltant d’objectes que interactuen entre si.

Les aplicacions Java són portables, el que significa que poden ser executades en qualsevol plataforma que tingui una JVM.

Això és possible gràcies a la naturalesa de la JVM, que és una capa d’abstracció que oculta les diferències entre les diferents plataformes de maquinari i sistemes operatius.

funcions de java
Estructura bàsica d'un programa en Java

Quines són les característiques principals de Java?

Java té diverses característiques que el fan una eina molt potent per als desenvolupadors de software. Algunes de les seves característiques principals són:

Programació orientada a objectes

Com ja s’ha mencionat, Java és un llenguatge orientat a objectes. Això significa que els desenvolupadors poden crear objectes que tenen atributs i mètodes i que poden interactuar entre ells per aconseguir una determinada funció.

Sistema multi-thread

Permet que els programes s’executin en múltiples fils de control, el que significa que els desenvolupadors poden crear programes que puguin executar diverses tasques al mateix temps.

Portabilitat 

Gràcies a la JVM, els programes Java són portables i poden ser executats en qualsevol plataforma que tingui una JVM.

Seguretat 

Els programes Java s’executen en un entorn controlat i aïllat, el que significa que no poden accedir als recursos del sistema sense el permís explícit de l’usuari.

Eficiència

És un llenguatge molt eficient gràcies a la seva capacitat per optimitzar el codi en temps d’execució.

Per què es diu que Java és segur?

Java és un llenguatge segur per diverses raons. En primer lloc, els programes Java s’executen en un entorn controlat i aïllat.

Això significa que no poden accedir als recursos del sistema sense el permís explícit de l’usuari.

En segon lloc, Java té una sèrie de mecanismes de seguretat, com ara la verificació de tipus i la gestió de memòria, que ajuden a prevenir errors de programació.

Això és particularment important en aplicacions industrials on les dades sensibles són la norma.

A més, la portabilitat de Java també ha estat una gran atracció per a les empreses.

En altres paraules, el codi Java pot ser executat en qualsevol plataforma, independentment del sistema operatiu o de l’arquitectura de la màquina.

Això significa que els desenvolupadors poden escriure una vegada i executar en qualsevol lloc, el que estalvia temps i diners.

Quina és la diferència entre Java i JavaScript?

Java i JavaScript són dos llenguatges de programació diferents, encara que amb noms similars.

D´una banda, Java és un llenguatge de programació orientat a objectes que s’utilitza per crear aplicacions d’escriptori, aplicacions web, aplicacions mòbils i altres tipus de programari.

JavaScript, d’altra banda, és un llenguatge de programació interpretat que s’utilitza per a la programació web, en particular per a la interacció dinàmica de les pàgines web.

En quant temps s’aprèn Java?

Aprendre Java depèn de diversos factors, com ara l’experiència prèvia de programació, la dedicació al estudi i la pràctica.

Per a algú que ja té experiència en altres llenguatges de programació, pot ser possible aprendre les bases de Java en unes poques setmanes o mesos.

Per a algú que és nou en la programació, pot trigar diversos mesos per adquirir un coneixement prou profund per a desenvolupar aplicacions en Java.

Conclusions

En resum, Java és un llenguatge de programació potent i versàtil que té una gran varietat d’aplicacions industrials.

Les seves característiques com ara la portabilitat, la seguretat i el sistema multi-thread, així com la seva popularitat en la indústria, el converteixen en una eina imprescindible per a qualsevol desenvolupador que vol crear aplicacions robustes i segures.

Vols aprendre a programar en Java?

El nostre associat aula21 té disponible un curs presencial de Java per a aplicacions industrials en el qual els participants aprenen a utilitzar aquesta poderosa eina per a desenvolupar programari per a sistemes industrials.

El curs comença amb una introducció al llenguatge Java i les seves característiques, incloent-hi la seva sintaxi i estructura de dades.

Després, s’aprofundeix en temes com la programació orientada a objectes i com utilitzar aquesta metodologia per a desenvolupar aplicacions industrials robustes i escalables.

També aprenen sobre les eines i llibreries de Java que són essencials per al desenvolupament d’aplicacions industrials, com l’ús de biblioteques per a comunicacions en temps real i el maneig de dades de sensors i dispositius.

A més de les lliçons teòriques, el curs inclou exercicis pràctics i projectes que ajudaran als estudiants a posar en pràctica el que han après.

Els projectes inclouen la creació d’una aplicació de control de processos industrials, la simulació d’un sistema d’automatització de fàbrica, i el desenvolupament d’una aplicació de monitoratge de sensors.

Aquest curs és bonificat per FUNDAE.

Et deixem el temari del curs en l’enllaç d’aquí sota.