SOBRE L’ASSCII

OBJECTIUS

  • COORDINAR Activitats de divulgació i promoció de la informàtica industrial.
  • IMPULSAR i facilitar l’accés de la informàtica industrial a les empreses promovent un ús més intens en aquelles on no s’estigui realitzant.
  • APROPAR universitaris i centres formatius a empreses mitjançant convenis de col·laboració en projectes d’informàtica industrial.
  • REPRESENTAR els interessos dels professionals vinculats a la informàtica industrial, sent un espai de networking que generi relacions d’una manera eficient i profitosa.
  • ACTUAR com a mediadors, arbitrant en cas de conflicte en projectes d’informàtica industrial.
  • AJUDAR promoure i facilitar el desenvolupament de projectes d’R+D+i a les empreses vinculades a l’informàtica industrial.
  • IMPARTIR i desenvolupar cursos i accions formatives.