Des de l'ASSCII pretenem impulsar la formació interna de les empreses a través de la col·laboració amb el centre de formació:

Curs gestió del Manteniment

L'objectiu del curs és capacitar al personal assistent, per a la realització i implantació d'un adequat pla de gestió global de manteniment, optimitzant el temps d'actuació amb marcat criteri d'increment de la rendibilitat empresarial. i arquitectura M.E.S. (Manufacturing Execution System) sobre els quals se sustenten les bases que defineixen la informàtica industrial, així com els elements que els componen.

Curs Arduino

En aula21 t'ajudem amb la configuració i programació del kit de arduino. Per a això, hem dissenyat un curs de formació presencial totalment pràctic. En iniciar el curs, l'alumne rep un kit de Arduino amb els diferents components del circuit electrònic.

Postgrau en automatització i informàtica industrial

L'objectiu principal del Postgrau en Automatització i Informàtica Industrial és formar a professionals amb els coneixements i les habilitats necessaris per a contribuir a l'avanç cap a la Indústria 4.0, així com per a poder aplicar els mateixos en la identificació i resolució de problemes de la indústria.

Introducció a la Informàtica Industrial

El curs té com a propòsit proporcionar els fonaments bàsics per a entendre què és la informàtica industrial i com influeix en les empreses.